Aktualno

Kandidacijski postopek Kluba študentov občin Postojne in Pivke – redni občni zbor 2021

Upravni odbor Kluba študentov občin Postojna in Pivka je na 10. seji upravnega odbora, 15. 11. 2020, v skladu z Volilnim pravilnikom za volitve svetnikov Sveta ŠOLS in Zveze ŠKIS razpisal kandidacijski postopek za mesto svetnika Kluba študentov občin Postojna in Pivka v Svetu ŠOLS in svetu Zveze ŠKIS.

Prav tako je na 10. seji upravnega odbora, 15. 11. 2020, upravni odbor Kluba študentov občin Postojna in Pivka razpisal kandidacijski postopek za mesto predsednika, podpredsednika, tajnika, blagajnika, člana upravnega odbora ter za mesta predsednika nadzorne komisije, prvega člana nadzore komisije in drugega člana nadzorne komisije.

Kandidacijski postopek prične teči danes, v nedeljo, 15. 11. 2020 in traja do vključno nedelje, 29. 11. 2020. V tem času morajo vsi kandidati poslati pisno kandidaturo na elektronski naslov Kluba študentov občin Postojna in Pivka, in sicer predsednik@ksopp.si najkasneje do vključno nedelje, 29. 11. 2020.

 

Volitve za mesto svetnika, mesta upravnega odbora, nadzorne komisije bodo na rednem občnem zboru, 20. 12. 2020. Zaradi preprečevanja širitve okužbe z novim koronavirusom in ob upoštevanju priporočil Sveta za nacionalno varnost Republike Slovenije in Nacionalnega inštituta za javno zdravje bo Klub študentov občine Postojna in Pivka občni zbor, izjemoma izvedel na daljavo.

 

Pravico voliti in biti voljen imajo vsi študenti, ki so redni člani Kluba študentov občin Postojna in Pivka in imajo stalno prebivališče v UE Postojna.

 

Vsaka kandidatura mora vsebovati:
• ime in priimek kandidata;
• naslov stalnega prebivališča;
• datum in kraj rojstva kandidata;
• telefonsko številko;
• letnik in smer študija;
• potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu;
• lastnoročni podpis kandidata;
• podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka.

 

Upravni odbor Kluba študentov občin Postojna in Pivka