Zgodovina

Klub študentov občin Postojna in Pivka ima svoje začetke v letu 1993, ko je bil klub registriran. Kljub prvim težavam in neobstoju lastnih prostorov je klub uspešno deloval in prirejal razne dogodke na različnih lokacijah. Na začetku se je klub imenoval Klub študentov Postojna ali na kratko PŠK (postojnski študentski klub), vendar pa se je po delitvi občin preimenoval in od takrat obstaja pod imenom, kot ga poznamo tudi danes, torej Klub študentov občin Postojna in Pivka.

1994

Leta 1994 je klub sodeloval pri ustanovitvi krovne organizacije študentskih klubov Slovenije, bolj poznani pod imenom Zveza ŠKIS – Zveza Študentskih Klubov Slovenije.

1995

V letu 1995 je klub postal najemnik prostorov na Trgu Padlih borcev 5. Prostori na podstrešju stavbe, kjer se nahaja knjižnica, so postali sedež in center takratnega študentskega dogajanja v Postojni (in Pivki). Že takrat je klub svojim članom (pa tudi drugim društvom) nudil uporabo računalnikov, fotokopiranje, prostor za druženje in uresničevanje svojih idej in projektov.

2001

Leta 2001 je klub soustanovil Zvezo društev Mladinski center Postojna (MCP), skupaj z Mladinsko kulturno delovnim centrom in Klubom Skytower. MCP si je svoje prostore poiskal v stari porodnišnici na Vilharjevi ulici v Postojni. V dogovoru z Mladinskim centrom Postojna je KŠOPP prenovil in prevzel del prostorov v stari porodnišnici, kjer je klub uredil večnamensko računalniško sobo in pisarniško sobo, kjer se izvaja tudi raznorazna izobraževanja. Ker se je počasi bližala 10. obletnica kluba, je KŠOPP to izkoristil za samo fizično selitev in otvoritev novih, obnovljenih in lepo opremljenih prostorov. Sedež kluba je od takrat na Vilharjevi ulici 14, nad Mladinskim centrom Postojna. Leta 2003 je klub tako praznoval svojo 10. obletnico delovanja in obstoja.

2005

Leta 2005 se je KŠOPP skupaj z drugimi klubi, ki spadajo v primorsko regijo začel aktivno vključevati in povezovati v Zvezo primorskih študentov in dijakov ali kratko v Vstalo Primorsko.

2008

S 15. obletnico rojstnega dne (2008) je klub pripravil novo podobo internetne strani, majic in s tem prenovil celostno grafično podobo društva.

2009

V letu 2009 smo kot člani Zveze primorskih študentov in dijakov bili pobudnik novega sodelovanja med primorskimi klubu in tako se je rodil projekt Republika Primorska, katerega je Klub študentov občin Postojna in Pivka prvi gostil v Postojni, natančneje na letališču Rakitnik. Klub je v tem letu prevzel tudi organizacijo in izvedbo projekta Veseli december v Postojni, nekoč imenovanega Jakobovo zimovanje.

2010

V letu 2010 smo zaradi neodgovornosti vodstva Zveze primorskih študentov in dijakov bili primorani izstopiti iz omenjenega združenja, saj vodstvo ni izvajalo programa po načrtovanem programu, katerega smo financirali vsi študentski klubi Primorske. Leto je bilo prelomno tudi za poletni kulturni festival Zmaj`ma mlade, ki se dogaja v Postojni. Klub se je obvezal za sofinanciranje nekoč svojega lastnega projekta za obdobje 3 let ter aktivno pomoč in sodelovanje pri oblikovanju in izvedbi festivala v poletnih mesecih.

2012

V letu 2012 je klub prenovil svojo spletno stran, oblikoval novo podobo in pripravil vizijo in poslanstvo za prihodnja leta, saj bo v letu 2013 obeležil kar 20 letni obstoj in delovanje na področju mladine.

2013

Leto 2013 je bilo za KŠOPP prelomno, saj je društvo v tem letu praznovalo 20. letnico obstoja in delovanja na mladinskem področju in v okviru študentskega organiziranja. V ta namen je bil rezerviran en vikend znotraj poletnega festivala Zmaj`ma mlade, kjer smo pripravili pester program za vse generacije. Program je vseboval različne ekipne športne turnirje, zabavo z različnimi slovenskimi skupinami in razstavo ob 20-letnici.

2014

V letu 2014 se je ekipa upravnega odbora (aktivisti Kluba študentov občin Postojna in Pivka) skoraj popolnoma prenovila. KŠOPP je pridobil veliko novih aktivistov, z novimi idejami in zamislimi. Preoblikovalo se je tudi vodstvo, ki je že takoj začelo z realizacijo novih projektov. Med odmevnimi je predvsem projekt, ki so ga aktivisti vzpostavili v Pivki, in sicer Kresovanje na pivškem, z lokalnim ansamblom, ki je privlekel večjo množico ljudi. V okviru festivala Zmaj’ma mlade, je dijaška sekcija posegla s svojim projektom »Slackline contest«, ki se je prvič odvil pri nas in je skozi celodnevni program na različnih lokacijah privlekel večje število radovednežev.

2015

Leto 2015 se je za Klub študentov občin Postojna in Pivka začelo drugače, z novim vodstvom, novimi idejami in zamislimi, ki pa niso trajale dolgo. Maj 2015 je prinesel nove spremembe, ki so stanje vrnile na staro, vendar s popolno zmešnjavo. Do decembra 2015 je klub uspel vzpostaviti ponovne temelje za delovanje in stremenje k boljšemu delovanju, ponudbi projektov in ugodnosti med člani. V letu 2015 je klub prvič v celoti, vendar s starim idejnim vodjo, prevzel dobrodelni projekt Rocktober, ki po par letih postaja že zelo tradicionalen v Postojni.

2017

Konec leta 2017 je klub zaključil z izvolitvijo novega predsednika. Stara ekipa se je tako skoraj v celoti umaknila, v ospredje pa so stopili novi aktivisti polni novih idej in želj. V prvem mandatu novoizvoljene ekipe je klub organiziral nov dogodek za študente v mesecu marcu – Pomladovanje.

2018

Leto 2018 je bilo za KŠOPP pomembno, saj je klub v tem letu zabeležil več obletnic. Aktivisti so tako spomladi organizirali že 5. Kresovanje na Pivškem, katerega se je udeležilo rekordno število obiskovalcev. Prav tako je klub novembra praznoval 25. obletnico študentskega organiziranja in delovanja na področju, ki koristi mladim. KŠOPP je obletnico delovanja praznoval s posebnim sloganom “25 let starosti, četrt stoletja norosti in neskončno mladosti!”. 

2020

Klub se je v letu 2020 soočal s posebnimi razmerami zaradi nastopa virusa Covid-19. Novo vodstvo se je tako moralo naučiti osnove študentskega organiziranja na popolnoma novi ravni. Kljub temu se je novo izvoljeni predsednik s tem dobro spopadel in tako je klub spomladi organiziral brezplačno pripravo na maturo za srednješolce, v jesenskem času pa so se aktivisti pridružili vseslovenski čistilni akciji “s Škisom do čiste Slovenije”. V poletnem času se je nova ekipa lotila prenove prostorov na Vilharjevi ulici 14 in uredila pisarno kluba za potrebe delovanja in potrebe članov.

2022

Letošnje leto je bilo za razliko od prejšnjih dveh let veliko bolj družabno. Ponovno smo se posvetili organizaciji naših ustaljenih projektov – Kresovanje na Pivškem, Škisova tržnica, dobrodelni Rocktober ter drugih manjših dogodkov s področja športa in zabave.  V  juniju smo organizirali poletni koncert Otvoritev poletja, tokrat na novi lokaciji – na parkirišču za staro vojašnico. Kšoppovci smo bili nad izvedno dogodka zelo ponosni, saj je več kot 2000 mladih ponovno dokazalo, da se po dveh letih premora še vedno zna zabavati. Konec novembra smo obeležili Kšopp-ovo brucovanje, vendar nas je veselje po dogodku hitro minilo, saj so nam neznanci ukradli celoten izkupiček brucovanja. Neljubi dogodek je pustil grenak priokus, vendar smo se kaj hitro pobrali in se zagnano vrnili na delo.

Po pestrem letu predsedovanja Aljaža Žmitka, smo decembra na redni skupščini izvolili novo predsednico. Na predsedniški stolček se je povzpela Tanita Čamdžić, študentka pedagogike na Primorski fakulteti. Poleg predsedniške funkcije, smo izvolili tudi upravni odbor.