Aktualno

Občni zbor KŠOPP

Upravni odbor Kluba študentov občin Postojna in Pivka je na 12. seji upravnega odbora 1. 12. 2019, v skladu z Volilnim pravilnikom za volitve svetnikov Sveta ŠOLS in Zveze ŠKIS razpisal kandidacijski postopek za mesto svetnika Kluba študentov občin Postojna in Pivka v Svetu ŠOLS in svetu Zveze ŠKIS. Kandidaturo je potrebno oddati najkasneje do vključno 7. 12. 2019.

Prav tako je na 12. seji upravnega odbora, 1. 12. 2019, upravni odbor Kluba študentov občin Postojna in Pivka razpisal kandidacijski postopek za mesto predsednika, podpredsednika, tajnika, blagajnika, člana upravnega odbora ter za mesta predsednika nadzorne komisije, prvega člana nadzore komisije, drugega člana nadzorne komisije, predsednika častnega razsodišča, prvega člana častnega razsodišča, in drugega člana častnega razsodišča.

Kandidacijski postopek prične teči takoj in traja do vključno 21. 12. 2018. V tem času morajo vsi kandidati podati pisno kandidaturo na sedež Kluba oziroma jo priporočeno poslati na naslov Klub študentov občin Postojna in Pivka, Vilharjeva ul. 14, p. p. 4, 6230 Postojna, najkasneje do vključno 21. 12. 2018.

Volitve za mesto svetnika, mesta upravnega odbora, nadzorne komisije in častnega razsodišča bodo na rednem občnem zboru, 28. 12. 2018, v Mladinskem centru v Postojni s pričetkom ob 18.00.

Vsaka kandidatura mora vsebovati:
• ime in priimek kandidata;
• naslov stalnega prebivališča;
• datum in kraj rojstva kandidata;
• telefonsko številko;
• letnik in smer študija;
• potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu;
• lastnoročni podpis kandidata;
• podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka.

Upravni odbor Kluba študentov občin Postojna in Pivka