Aktualno

Razpis kandidacijskega postopka za organe Kluba študentov občin Postojna in Pivka

Upravni odbor Kluba študentov občin Postojna in Pivka (v nadaljevanju KŠOPP) je na 9. seji upravnega odbora, 19. 11. 2022, v skladu z Volilnim pravilnikom za volitve svetnikov Sveta ŠOLS in Zveze ŠKIS razpisal kandidacijski postopek za mesto svetnika v Svetu ŠOLS in svetu Zveze ŠKIS.

Prav tako je upravni odbor KŠOPP-a razpisal kandidacijski postopek za mesto predsednika, podpredsednika, tajnika, blagajnika, člana upravnega odbora ter za mesta predsednika nadzorne komisije, prvega člana nadzore komisije in drugega člana nadzorne komisije.

Kandidacijski postopek prične teči danes, v soboto, 19. 11. 2022, pisno kandidaturo morajo vsi kandidati poslati najkasneje do sobote, 3. 12. 2022, na elektronski naslov predsednik@ksopp.si.

 

Pravico voliti in biti voljen imajo vsi študenti, ki so redni člani Kluba študentov občin Postojna in Pivka in imajo stalno prebivališče v UE Postojna. 

Vsaka kandidatura mora vsebovati:
• ime in priimek kandidata;
• naslov stalnega prebivališča;
• datum in kraj rojstva kandidata;
• telefonsko številko;
• letnik in smer študija;
• potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu;
• lastnoročni podpis kandidata;
• podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka.

 

Volitve za mesta upravnega odbora, nadzorne komisije in mesto svetnika bodo na redni skupščini KŠOPP v soboto, 10. 12. 2022.

 

Upravni odbor Kluba študentov občin Postojna in Pivka