Aktualno

REDNA SKUPŠČINA IN VOLITVE

Redna skupščina in volitve v organe Kluba študentov občin Postojna in Pivka so za nami – KŠOPP ima novo izvoljeno ekipo!

 

V nedeljo, 20. 12. 2020, smo uspešno izvedli redno skupščino in volitve v organe kluba. Zaradi trenutnih razmer s koronavirusom je bilo potrebno skupščino izvesti na daljavo – preko Zoom-a.

Za mandatno leto 2020/21 smo izvolili ekipo v sestavi:

  • Predsednik: Benjamin Agić
  • Podpredsednik: Jan Marolt
  • Tajnica: Liza Trebše
  • Blagajničarka: Mateja Debevec
  • Članica UO: Tara Čuk

 

  • Svetnica Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS: Liza Trebše

 

Člani nadzorne komisije:

  • predsednik: Jaka Kozjan
  • 1. član: Nejc Bertoncelj
  • 2. član: Peter Tiselj

 

Ekipi želimo uspešno vodenje kluba in veliko novih dobro izpeljanih projektov! :)